Viktig information inför ditt besök

Förfrågningar och Tidsbokning

Leg. psykolog Karin Gillberg Forss, KBT och Psykologpraktik kan erbjuda flexibla tider med möjlighet till samtalstider även kvällstid. Korta väntetider eftersträvas och i regel kan ett första samtal erbjudas inom en vecka från kontakttillfället. KBT och Psykologpraktik är en privat mottagning som erbjuder ett alternativ till den offentligt finansierade vården. Tjänsterna som erbjuds betalas av patienten själv alternativt finansieras helt eller delvis av patientens arbetsgivare eller försäkringsbolag. KBT och Psykologpraktik innehar F-skattsedel och patientansvarsförsäkring.

 

Samtalsbokning kan ske per telefon: 0702-76 86 19. Möjlighet finns även att lämna meddelande på telefonsvarare.

Kontakt kan även ske via e-mail: karin@kbtochpsykologpraktik.se

Skriv namn, kontaktuppgifter samt gärna något om anledning till kontakten.

 

Besöksadress

KBT och Psykologpraktik

Kungsgatan 34, 1 tr.

702 34 Örebro

Dörrkod erhålles vid tidsbokning.

 

Tid/Omfattning

Tiden för ett inledande bedömningssamtal är vanligtvis ca 90 min. Vi går då tillsammans igenom din problematik/frågeställning för att jag ska kunna komma fram till en bedömning och ge dig en uppfattning om hur vi kan arbeta tillsammans mot överenskomna målsättningar. Planerade samtalskontakter varar i regel 45-60 min. Det är vanligt att man träffas 1 gång i veckan under en tidsbegränsad period av längre eller kortare art. Ibland är det mer lämpligt att ses en längre stund per tillfälle, glesare eller på annan plats. Variationer kan alltså förekomma beroende på problematik och överenskommelser.

 

Priser och betalning

Vänligen kontakta Leg. psykolog Karin Gillberg Forss, KBT och Psykologpraktik för att diskutera aktuella priser för den tjänst du söker. KBT och Psykologpraktik tillämpar priser enligt fastställd taxa beroende på uppdrag och omfattning. Vid uppdrag åt företag och offentlig verksamhet lämnas offert efter förfrågan. Är du studerande erbjuder KBT och Psykologpraktik rabatterat pris., Betalning sker i regel via faktura och bankgiro-inbetalning. Bankgiro: 651-3766.

Välkommen att kontakta KBT och Psykologpraktik för närmare information.

 

Avbokningsregler

 

Ombokning av tid

Får du problem att komma på den avtalade tiden, hör snarast av dig på telefon

0702-76 86 19.

 

Återbud

Om tiden du har fått inte passar dig, skall du boka av den så snart som möjligt, dock senast 24 timmar före besöket. Vid återbud mindre än 24 timmar före din besökstid, debiteras du som privatperson halva priset. Bekostas dina samtal av annan part gäller avbokningsregler enligt rådande avtal.

 

Uteblivet besök

Om du som privatperson uteblir från din inbokade tid, debiteras du fullt pris. Bekostas dina samtal av annan part gäller avbokningsregler enligt rådande avtal.

end_of_the_skype_highlighting

Akut sjukdom

Vid akut sjukdom, debiteras du inte om du visar upp läkarintyg eller kvitto från akutmottagning.

 

Sekretess och tystnadsplikt

För KBT och Psykologpraktik är respekt för individens integritet ihop med tystnadsplikt grundläggande principer. Tystnadsplikten innebär att alla uppgifter som rör dina personliga förhållanden skyddas av sekretess och får som regel bara lämnas ut om du har lämnat ditt medgivande. Det gäller i regel också om någon myndighet vill ha uppgifter om dig.