Välkommen

[icon_box title=”Psykologisk behandling/Psykoterapi”]

Samtalsbehandling på kognitiv beteendeteoretisk grund -KBT/ACT-Acceptance and Commitment Therapy. Bedömning och behandling av psykisk problematik som, panikattacker, depression, oro, specifika fobier.

[/icon_box]

[icon_box title=”Parsamtal/Parterapi”]

Parsamtal utifrån kognitiv beteendeteoretisk grund med ett fokus på analys, förståelse och ökade färdigheter för att hantera identifierade problemområden och beteenden i en mer värderad riktning.

[/icon_box]

[icon_box title=”Utbildning”]

Utför utbildningsuppdrag utifrån efterfrågan.

[/icon_box]