Student

Många studenter känner till och från en press att klara sina studier och hur man ska handskas med alla val som brukar komma med att man lämnar ungdomsåren för vuxenlivet. Tenta-ångest, oro, stress och sömnstörningar är vanliga problem som kan försvåra tillvaron. För en del seglar relationssvårigheter upp och sätter hinder i vägen. Det kan gälla både hur man ska förhålla sig till nya obekanta människor likväl som partners. För vissa känns gamla problem svåra att komma ifrån. Kanske upplever du ett behov att bryta negativa beteendemönster. Ångest och nedstämdhet kan också kännas betungande och svårt att handskas med. Kanske känner du dig ensam och saknar någon utomstående att prata med. Många har även funderingar kring sin egen person, identiteten och den egna självkänslan.

Kontakta gärna leg. psykolog Karin Gillberg Forss och KBT och Psykologpraktik AB för mer information och samtal kring hur en kontakt kan utformas utifrån just dina önskemål och behov. Klicka här för kontaktuppgifter och läs gärna mer under de olika flikarna för att se vad leg. psykolog Karin Gillberg Forss och KBT och Psykologpraktik AB kan erbjuda dig.

Välkommen till KBT och Psykologpraktik AB – där samtalen gör skillnad!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *