Tjänster

Leg. psykolog Karin Gillberg Forss, KBT och Psykologpraktik AB erbjuder individuell psykoterapi med KBT-inriktning.

Verksamheten bedrivs i en centralt belägen samtalsmottagning vid Stortorget 15 i Örebro med flexibla samtalstider och möjlighet till tidsbokning även kvällstid. Korta väntetider eftersträvas och i regel kan ett första samtal erbjudas inom en vecka från kontakttillfället.

KBT och Psykologpraktik AB vänder sig till såväl till privatpersoner som till företag och offentliga verksamheter.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *