Behandlingsområden – när fungerar KBT?

Kognitiv beteendeterapi – KBT har i studier visats vara en effektiv behandlingsform för ett flertal problem eller tillstånd.

Nedanstående lista över vanliga problemområden ska ses som en generell beskrivning över vanliga diagnoser och tillstånd där KBT visat sig effektivt och som KBT och Psykologpraktik AB kan erbjuda en behandlingskontakt för. Behandlingsarbetet utgår dock alltid från en individuell analys och behandlingsmål utifrån varje individs problematik, fungerande och situation ihop med aktuella vetenskapligt beprövade arbetsmodeller.

 • Rädsla och Ångest
 • Nedstämdhet och Depression
 • Panikångest och Paniksyndrom
 • Agorafobi
 • Social fobi
 • Generaliserat ångestsyndrom (GAD)
 • Tvångssyndrom (OCD)
 • Specifika fobier
 • Relationsproblem
 • Samlevnadsproblem och sexuella problem
 • Missbruk (alkohol-, mat-, spel- och sexmissbruk)
 • Stress och utmattningssyndrom
 • Sömnsvårigheter
 • Smärta
 • Förlossningsrädsla
 • Hypokondri
 • Dysmorfofobi (BDD)
 • Ätstörningar (anorexia nervosa, bulimia nervosa, hetsätning)
 • Beteendemedicin
 • Obesitas
 • Migrän
 • Tinnitus
 • Tics och Tourettes syndrom
 • Kriser
 • Posttraumatiskt stressyndrom – PTSD
 • Låg självkänsla / självförtroende

Välkommen att kontakta leg. psykolog Karin Gillberg Forss vid KBT och Psykologpraktik AB för att närmare diskutera just dina problem eller behov av en psykologiskt inriktad kontakt eller KBT.
För kontakt och tidsbokning klicka här »