Om KBT

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en evidensbaserad dvs. vetenskapligt beprövad psykologisk behandlingsform. KBT grundar sig på forskning och teoribildning från bl.a. inlärningspsykologi, socialpsykologi och kognitionspsykologi för att på så optimala sätt som möjligt utveckla förståelse och riktlinjer för behandling för varierade psykiska problem . I och med det evidensbaserade behandlingsfokuset finns en ständig utvärderingsinriktad koppling mellan teori och praktik och individens behandlingsutveckling. Kontinuerlig kompetenshöjande fortbildning och integration av nya vetenskapliga rön bidrar till en ständig utveckling av de psykologiskt inriktade behandlingsmetoderna som används vid KBT och Psykologpraktik AB.

Läs gärna mer om psykologiskt inriktat behandlingsarbete och KBT som du finner om du klickar på nedanstående länkar från Beteendeterapeutiska föreningen:

Information om kognitiv beteendeterapi (KBT) »

Vad är KBT – allmänt, historiskt, kliniska tillämpningar, rekommenderad litteratur