Viktig information inför ditt besök – bokning och kontaktuppgifter

KBT och Psykologpraktik AB är en privat psykologverksamhet som drivs av Karin Gillberg Forss, legitimerad psykolog. KBT och Psykologpraktik AB erbjuder en i Örebro centralt belägen avskild samtalsmottagning med flexibla samtalstider med möjlighet till tidsbokning även kvällstid. Korta väntetider eftersträvas och i regel kan ett första samtal erbjudas inom en vecka från kontakttillfället. KBT och Psykologpraktik AB vänder sig till såväl privatpersoner som företag och offentliga verksamheter. Tjänster som erbjuds kan betalas av individen själv alternativt finansieras helt eller delvis av t.ex. individens arbetsgivare eller försäkringsbolag.

KBT och Psykologpraktik AB innehar F-skattsedel och patientansvarsförsäkring. Arbetet regleras via legitimationen utfärdad av Socialstyrelsen vilket innebär att sekretess och tystnadsplikt råder.

Samtalsbokning och frågor kan ske per telefon: 0702-76 86 19. Möjlighet finns även att lämna meddelande på telefonsvarare. Det går också bra att ta kontakt via e-mail: karin@kbtochpsykologpraktik.se. Ange namn, kontaktuppgifter samt gärna något om anledning till kontakten.
För kontakt och tidsbokning klicka här »

Besöksadress

KBT och Psykologpraktik AB
Stortorget 15, 1 tr.
701 11 Örebro
OBS! Besök endast efter överenskommelse!
Tillgång till hiss. Goda parkeringsmöjligheter för bil finns direkt utanför mottagningen.
Klicka här för karta

Tid/Omfattning

I KBT är fokus för en behandlingskontakt korttids- och självhjälpsinriktat med en avrundande fas kring hur lärdomar och färdigheter kan vidmakthållas och användas av individen själv efter avslutad kontakt.

Samtalskontakter inleds i regel med ett längre bedömningssamtal då vi tillsammans går igenom din problematik/frågeställning och önskemål. Samtalet syftar till en bedömning och en beskrivning av hur vi kan arbeta tillsammans utifrån framkomna önskemål och det som bedöms som relevant utifrån problematiken/frågeställningen.

Planerade samtalskontakter/psykoterapi varar i regel 45 min. per tillfälle och det är vanligt att man träffas 1 gång i veckan under en avgränsad period. Ibland är det mer lämpligt att ses en längre stund per tillfälle, ibland glesare eller på annan plats. Utformningen av och omfattningen på en samtalskontakt överenskommes alltså gemensamt utifrån de inledande bedömningarna, eller individuellt utformade sk. beteende-analyser, och i samband med senare gemensamma utvärderingar av uppnådda effekter.

Priser och betalning

Vänligen kontakta leg. psykolog Karin Gillberg Forss, KBT och Psykologpraktik AB för att diskutera aktuella priser för just den tjänst du söker. KBT och Psykologpraktik tillämpar priser enligt en differentierad fastställd taxa beroende på uppdrag och omfattning. Vid uppdrag åt företag och offentlig verksamhet lämnas offert efter förfrågan. Betalning sker i regel via faktura och bankgiro-inbetalning.
Bankgiro: 651-3766.
Välkommen att kontakta KBT och Psykologpraktik AB för närmare information.
För kontakt och tidsbokning klicka här »

Avbokningsregler

Ombokning av tid
Får du problem att komma på den avtalade tiden, vänligen lämna besked snarast på telefon 0702-76 86 19.

Återbud

Vid förhinder att komma på avtalad tid ska du boka av den så snart som möjligt, dock senast 24 timmar före besöket för att undvika debitering enligt överenskommelse. Bekostas dina samtal av annan part gäller avbokningsregler enligt rådande avtal.

Uteblivet besök

Om du som privatperson uteblir från din inbokade tid, debiteras du fullt pris. Bekostas dina samtal av annan part gäller avbokningsregler enligt rådande avtal.

Akut sjukdom

Vid akut sjukdom, debiteras du inte vid uppvisat läkarintyg eller kvitto från akutmottagning.

Sekretess och tystnadsplikt

För KBT och Psykologpraktik AB är respekt för individens integritet ihop med tystnadsplikt grundläggande principer. Tystnadsplikten innebär att alla uppgifter som rör dina personliga förhållanden skyddas av sekretess och får som regel bara lämnas ut om du har lämnat ditt medgivande. Det gäller i regel också om någon myndighet vill ha uppgifter om dig.

Journalföring

Alla legitimerade psykologer är enligt lag skyldiga att föra och förvara journaler på alla sina patienter i enlighet med gällande lagar och föreskrifter. Bedömningar och behandlingsprocessen ska dokumenteras vilket även möjliggör översyn och klander vid anmälan.

Akuta vårdbehov

Ibland kan problem te sig mycket svårhanterliga och behovet av en vårdkontakt akut. KBT och Psykologpraktik AB kan inte erbjuda akutvård. Vid allvarliga akuta vårdbehov hänvisas till larmnumret 112. Den statliga organisationen Nationella hjälplinjen erbjuder jourtelefon för kris- och stödsamtal för den i akut psykisk kris eller i en annan svår livssituation. De nås alla dagar mellan kl. 13-22 på nummer 020-22 00 60. BRIS, Barnens rätt i samhället finns för alla under 18 år med behov att prata med en vuxen. De nås via telefonnummer 116 111 måndag-fredag kl 15-21 och lördag-söndag kl 15-18