Välkommen till KBT och Psykologpraktik!

KBT och Psykologpraktik är en privat psykologmottagning som arbetar med bedömningar, psykoterapi, rådgivning, coachning, handledning och utbildning.

Karin Gillberg Forss är legitimerad psykolog med gedigen kunskap och mångårig erfarenhet av psykologiskt inriktad behandling och utvecklingsarbete.

Karin Gillberg Forss, KBT och Psykologpraktik är en registrerad legitimerad vårdgivare som står under tillsyn av Socialstyrelsen. Arbetet utförs inom Hälso- och sjukvårdens lagreglerade område och utförs utifrån rådande lagar och regler gällande för t.ex. sekretess och journalföring.

KBT och Psykologpraktik erbjuder korta väntetider och flexibla samtalstider med möjlighet till tidsbokning även kvällstid. KBT och Psykologpraktik vänder sig såväl till privatpersoner som företag och offentliga verksamheter. Mottagningen är placerad i centrala Örebro med närhet till kommunikationer och parkering.

Den teoretiska basen för arbetet är kognitiv beteendeteori (KBT) som utifrån en vetenskaplig grund och via evidensbaserade metoder anpassas till varje individ och uppdrags specifika frågeställning.

Arbetet tar fasta på modern forskning kring hur vi människor tänker, känner och handlar och kan beskrivas som ett aktivt samarbetsprojekt. Beteendeanalyser används för att tydliggöra individuella påverkansfaktorer och ger tillsammans med individuellt uppsatta mål en öppenhet och utvärderingsbar tydlighet i arbetet.

Ledorden för verksamheten är kompetens, engagemang och kvalité. Målen är att understödja individers egen kapacitet och förmåga till utveckling och förändring.

KBT och Psykologpraktik innehar F-skattsedel och patientansvarsförsäkring.

Varmt välkommen att kontakta KBT och Psykologpraktik för förfrågningar
eller tidsbokning via tel.nr. 0702-76 86 19 eller via e-mail: karin@kbtochpsykologpraktik.se

Det går också bra att fylla i kontaktformuläret, klicka här, så kontaktas du så snart som möjligt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *